obr4share

Aktuality

Předchozí12345678...20Další

Aktuality

Down Syndrom

Setkání dětských skupin v sobotu 10.11.2018 ve Štíbrovce

Setkání skupin Našich maličkých, Předškoláčků a Školáčků v sobotu 10. listopadu 2018

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi,


srdečně Vás zveme na setkání skupin Naše maličké, Předškoláčci a Školáčci Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2018 v Mateřské škole speciální Štíbrova v Praze 8 Kobylisích (Štíbrova 1691/20). Přijíždět můžete již v 9 hodin, a kdo vydrží, může s námi zůstat do 14:30 hodin.

Časový harmonogram

9:00
PŘÍJEZD

9:15 - 10:00
Láska v rukách
→nejmladší účastníci

9:15-10:00
Muzikoterapie
→batolata
→cca 1-3 roky

10:00 - 10:45
Muzikoterapie
→předškoláci
→cca 3-5 let

11:00 - 11:45
Muzikoterapie
→školáci
→nad 5 let

11:00 - 13:00
Přednáška Jany Vundrové a Evy Matějíčkové
→rodiče

12:30 - 13:30
Skupinová matematika
→ předškoláci a školáci

14:30
KONEC

 

Během dne budou probíhat INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE (viz níže)
(zájemci ať se hlásí v emailu s potvrzením účasti)

Program:

1. Společné terapie pro děti:

Láska v rukách - pro kojence

Společná setkání „Láska v rukách" nabízejí podpůrný program, který je určen nejmenším dětem od narození a jejich rodičům. Rodiče se zde naučí jednoduchou sestavu jemných dotekových masáží, které se nejvíce podobají hlazení. Jde o stimulaci svalů a smyslů, která posiluje citový vztah rodičů a dětí a to již od kojeneckého věku, podporuje oční kontakt mezi rodičem a dítětem, má vliv na rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj dítěte.
Tato setkání dětí, rodičů a lektorů trvají přibližně jednu hodinu a jejich součástí jsou i rytmická cvičení, básničky, písničky a nápady, jak ještě podpořit rozvoj dětí v raném věku. V neposlední řadě je to prostor, kde můžete sdílet své zkušenosti spolu s ostatními rodiči, případně konzultovat vše, co vám život s dítětem s jedním chromozomem navíc přináší.
Program setkání nejmenších dětí „Láska v rukách" je proto možností, jak se svým dítětem navázat intenzivní vztah, jak přispět citlivě k jeho celkovému rozvoji, ale také příležitostí k příjemnému setkání s ostatními rodiči.
(Kristinka Bejšáková)

Muzikoterapie pro batolata, předškoláky a školáky

Zveme Vás na Hudební hrátky s medvídkem, které jsou určeny malým dětem a jejich rodičům (prarodičům, starším sourozencům). Tato aktivita je pro děti velmi podnětná a přínosná a vychází ze spojení hudební výchovy s výchovou pohybovou. Obsahem Hudebních hrátek jsou jednoduché písně, hudebně-pohybové a rytmické hry, hra na rytmické hudební nástroje. Děti tak získávají své první zkušenosti s hudbou, zažívají pocity radosti a tvořivosti. Aktivně se můžou zapojit i mladší sourozenci!
(Jarmila Jermářová)

Hravá matematika pro školáky

Setkávání, při kterém se rozhodně nenudíme. Hravá matematika probouzí u dětí zájem o matematiku díky hře a kooperaci s vrstevníky. Společnými aktivitami rozvíjíme prostorovou orientaci, logické uvažování, předmatematické i matematické dovednosti dětí. Kladný přístup a motivaci považujeme za fungující přístup k učení. Nenásilnou formou budujeme v dětech zdravé sebevědomí, vztah k číslům i počítání, které nemusí být jen jedním velkým strašákem. DĚTI SE UČÍ SPOLEČNĚ A NAVZÁJEM. (maximální počet dětí ve skupině - 6)
(Denisa Benešová)

2. Individuální terapie pro děti:

Matematika krok za krokem podle Netty Engels a rozvoj kognitivních funkcí - pro předškoláky a školáky

Radost z poznávání je přirozeností člověka, ale mnohdy je potřeba ji probudit. Individuální terapie Matematika krok za krokem podle Netty Engels a rozvoj kognitivních funkcí je určena pro malé školáčky a předškoláčky od 4 let. Předpokladem pro úspěšné vytvoření matematických představ jsou dostatečně rozvinuté kognitivní funkce (zejména paměť, pozornost, koncentrace, řeč). Podporujeme pozitivní vztah dětí k poznávání světa kolem a snahu objevovat, zkoušet a učit se z vlastních chyb. Matematika krok za krokem využívá principy samostatnosti, přesnosti, přehlednosti a opakování, které dětem pomohou otevřít dveře do světa čísel.
(Denisa Benešová)

Logopedie - pro batolata a předškoláky

Význam řeči je pro člověka zcela zásadní, protože řeč je spojena s psychickými procesy probíhajícími celým naším vědomím a je formou našich myšlenkových pochodů. Řeč je pro nás nedílnou součástí veškerého společenského života. S její pomocí se dorozumíváme a používáme k získávání a předávání informací. Bohužel děti s Trisomií 21 mají často velký hendikep v této oblasti, ale tento hendikep lze zmírnit nebo dokonce zcela odstranit. Což ale vyžaduje úsilí nás rodičů a pomoc odborníků.
(Lenka Němečková)

3. Přednáška pro rodiče:

Laktační poradkyně

Povídání s Janou Vundrovou, laktační poradkyní, a zároveň matkou syna s handicapem. Společně se budeme zabývat tématy ohledně kojení, praktickými zkušenostmi při problematickém kojení. Psychosomatikou kojící matky. Bude zde příležitost seznámit se s pomůckami, které napomáhají k úspěšné laktaci. Ke konci přednášky výměna zkušeností k danému tématu a prostor k volné diskuzi ohledně této problematiky.
(Jana Vundrová)

Orofaciální regulační terapie

Přednáška o Orofaciální regulační terapii dle Castillo Moralese představuje průřez jejího uplatňování u dětí s DS v její celostním chápání. Stěžejní bod bude představovat období sání po narození dítěte. Budou přiblíženy momenty z neurofyziologického aspektu zabezpečující sání a nasycení dítěte. Současně však i momenty bránící aktu polykání nejen z důvodu hypotonie ve vztahu k Downova syndromu, ale i z momentů dlouhotrvajícího nebo velmi akcelerovaného porodu, které se negativní měrou podepisují na procesu sání.
Přednáška bude doplněna informacemi Laktační poradkyně (která je matkou dítěte s handicapem) z osmi leté spolupráce při navozování procesu sání i u miminek bez Downova syndromu, u miminek bez jakékoliv diagnózy, kde problém sání i z lékařského hlediska byl nevysvětlitelný, a i přes to všechno těžko realizovatelný. Spolupráce s Laktační poradkyní se uskutečňovala i u dětí s ojedinělými syndromy, u dětí krmených nazogastrickou sondou či pegem. Přednáška bude doplněna i o ukázky pomůcek ke kojení, sání a poloh ke kojení.
Cílem je podpořit maminky čekající dítě s Downovým syndromem a doplnit jejich vědomosti potřebné ke zdárnému nasycení jejich dítěte po porodu. Dále, poskytnout jim informace před porodem kam a na koho se obrátit i v čase, když čekají miminko. Vytvořit i možnosti konzultace budoucích maminek s Laktační poradkyní a odbornicí v orofaciální terapii jak co nejlépe a nejrychleji zahájit kojení, informovat je, co mohou očekávat a jak možné problémy řešit.
V diskusi bude možnost promluvit i s maminkou dítěte s DS, se kterou jsme problém kojení u jejího dítěte vyřešili ve spolupráci s Laktační poradkyní.
(Eva Matějíčková)

Další důležité informace - nepřehlédněte!

1) Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti i neúčasti nejpozději do 8. 11. 2018 na e-mail marie.klis@seznam.cz! (tel. číslo 723 570 654)
2) Účastnický poplatek pro členy Společnosti činí 50 Kč za setkání.
3) Protože setkání probíhá od 9 do 14:30 hodin, připomínáme, že jakékoliv dobroty, ať už sladkého nebo slaného charakteru, jsou vítány!☺
4) Pokud byste snad již nechtěli být dále o aktivitách informováni, prosím, požádejte o vyřazení z evidence skupinek. Děkujeme.

 

Moc se na Vás a Vaše dětičky těšíme a doufáme, že dorazíte v hojném počtu!
Za tým organizátorů:
Miluška Stará
rodina Kliśova

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ