obr4share

Aktuality

Předchozí1...567891011...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Informace z Členské schůze: nový výbor, stanovy a příspěvky

Vážení členové,


dne 21. ledna 2017 proběhla Členská schůze, která měla na programu úpravu stanov spolku, volbu nového výboru a předsedkyně společnosti, zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2016, kontrolní zprávu za rok 2016 a návrh výroční zprávy 2016, návrh rozpočtu na rok 2017 a výši členských příspěvků.


Zápis z Členské schůze a zápis z 1. zasedání nového výboru, na kterém byli zvoleni místopředsedkyně a jednatelka Společnosti DownSyndrom CZ, si můžete přečíst níže.

Upozorňujeme všechny své členy, že Členská schůze odhlasovala s platností od 21. ledna 2017 novou výši členských příspěvků ve výši 500,- Kč pro aktivní členy a 250,- Kč pro pasivní členy.

Práva a povinnosti členů

1. Aktivní člen Spolku má právo zejména:

a) podílet se na činnosti Spolku, účastnit se Členské schůze,
b) volit a být volen do Výboru nebo Kontrolní komise Spolku v souladu se stanovami Spolku,
c) obracet se s podněty, návrhy a stížnostmi na Výbor Spolku a žádat o jejich vyjádření,
d) využívat služeb Spolku a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných Spolkem.

 
2. Pasivní člen Spolku má právo:
a) dostávat periodicky vydávané informace o činnosti Spolku,
b) hradit členské příspěvky ve snížené výši.

 

3. Členové Spolku (Aktivní i Pasivní) mají tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy
b) podílet se na naplňování cílů Spolku
c) chránit majetek Spolku
d) jednat v souladu s posláním Spolku a dbát na dobrou pověst Spolku
e) platit řádně a včas zvolené členské příspěvky.

 

Děkujeme všem, kteří v minulém roce přispěli k činnosti Společnosti DownSyndrom CZ, a těšíme se na společné setkávání v roce 2017!

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ