obr4share

Aktuality

Předchozí1...567891011...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Setkání Našich maličkých a Předškoláčků 8.4.2017

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi,


srdečně Vás zveme na setkání Našich maličkých a Předškoláčků, které se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017 ve Speciální mateřské škole Štíbrova v Praze 8 Kobylisích (Štíbrova 1691/20) od 9:00 do 14:30 hodin.

Program:

9:00  PŘÍJEZD

 

9:15-10:00

Láska v rukách →nejmladší účastníci

 

10:00-10:45

Muzikoterapie →batolata

Pohádka →předškoláci

 

11:00-11:45

Muzikoterapie →předškoláci

 

11:00-13:00

Přednáška Jany Jarošové →rodiče

 

13:00-14:15

Volný program

 

14:30  KONEC

 

Během dne budou probíhat individuální terapie FIE s paní Andělou Bednářovou (zájemci ať se hlásí v emailu s potvrzením účasti).

Láska v rukách

Společná setkání „Láska v rukách" nabízejí podpůrný program, který je určen nejmenším dětem od narození a jejich rodičům. Rodiče se zde naučí jednoduchou sestavu jemných dotekových masáží, které se nejvíce podobají hlazení. Jde o stimulaci svalů a smyslů, která posiluje citový vztah rodičů a dětí, a to již od kojeneckého věku, podporuje oční kontakt mezi rodičem a dítětem, má vliv na rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj dítěte.

Tato setkání dětí, rodičů a lektorů trvají přibližně jednu hodinu a jejich součástí jsou i rytmická cvičení, básničky, písničky a nápady, jak ještě podpořit rozvoj dětí v raném věku. V neposlední řadě je to prostor, kde můžete sdílet své zkušenosti spolu s ostatními rodiči, případně konzultovat vše, co vám přináší život s dítětem s jedním chromozomem navíc.

Program setkání nejmenších dětí „Láska v rukách" je proto možností, jak se svým dítětem navázat intenzivní vztah, jak přispět citlivě k jeho celkovému rozvoji, ale také příležitostí k příjemnému setkání s ostatními rodiči.

(Věruška Švejnohová, Kristinka Bejšáková) 

Muzikoterapie pro batolata a předškoláky

Zveme Vás na Hudební hrátky s medvídkem, které jsou určeny malým dětem a jejich rodičům (prarodičům, starším sourozencům). Tato aktivita je pro děti velmi podnětná a přínosná a vychází ze spojení hudební výchovy s výchovou pohybovou. Obsahem Hudebních hrátek jsou jednoduché písně, hudebně-pohybové a rytmické hry, hra na rytmické hudební nástroje. Děti tak získávají své první zkušenosti s hudbou, zažívají pocity radosti a tvořivosti. Aktivně se můžou zapojit i mladší sourozenci!

 (Jarmila Jermářová)

 

Rozvoj dětí s Downovým syndromem v raném a předškolním věku

1.    Důležitost rozvíjení dětí v předškolním věku, ať již jsou integrované nebo ne, důvody proč. Důsledky nedostatečného rozvoje dětí s DS. Zkušenosti z praxe.

2.    Stručné shrnutí práce na rozvoji dětí s DS v raném a předškolním věku.

3.    Metody rozvoje - shrnutí ucelených programů dostupných u nás.

4.    Nabídka možnosti vystudovat program FIE, DDF ve Feuersteinově centru.

 (Jana Jarošová)

Další důležité informace: 

1)    Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti i neúčasti nejpozději do 6. 4. 2017 na email marie.klis@seznam.cz !

2)    Účastnický poplatek pro členy Společnosti činí 50 Kč za setkání.

3)    Protože setkání probíhá od 9 do 14:30 hodin, připomínáme, že jakékoliv dobroty, ať už sladkého nebo slaného charakteru, jsou vítány!

4)    Pokud byste snad již nechtěli být dále o aktivitách informováni, požádejte prosím o vyřazení z evidence skupinek. Děkujeme.

 

Moc se na Vás a Vaše dětičky těšíme a doufáme, že dorazíte v hojném počtu!

Za tým organizátorů:

Miluška Stará

rodina Kliśova

 

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ