obr4share

Aktuality

Předchozí1...567891011...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Setkání Našich maličkých a Školáků v sobotu 11. února

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi,


srdečně Vás zveme na setkání Našich maličkých a Předškoláčků, které se uskuteční v sobotu 11. února 2017 ve Speciální mateřské škole Štíbrova v Praze 8 Kobylisích (Štíbrova 1691/20). Přijíždět můžete již v 9 hodin, a kdo vydrží, může s námi zůstat do 14:30 hodin.

 

Časový harmonogram:

 9:00 PŘÍJEZD

 9:15-10:00 Láska v rukách →nejmladší účastníci

10:00-12:00 Muzikoterapie →batolata a předškoláčci

11:00-13:00 Přednáška o ORT →rodiče

13:00-14:15 Volný program

14:30 KONEC
Během dne budou probíhat individuální terapie FIE s paní Andělou Bednářovou (zájemci ať se hlásí v emailu s potvrzením účasti).

 

Program:
Láska v rukách
Společná setkání „Láska v rukách" nabízejí podpůrný program, který je určen nejmenším dětem od narození a jejich rodičům. Rodiče se zde naučí jednoduchou sestavu jemných dotekových masáží, které se nejvíce podobají hlazení. Jde o stimulaci svalů a smyslů, která posiluje citový vztah rodičů a dětí, a to již od kojeneckého věku, podporuje oční kontakt mezi rodičem a dítětem, má vliv na rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj dítěte.
Tato setkání dětí, rodičů a lektorů trvají přibližně jednu hodinu a jejich součástí jsou i rytmická cvičení, básničky, písničky a nápady, jak ještě podpořit rozvoj dětí v raném věku. V neposlední řadě je to prostor, kde můžete sdílet své zkušenosti spolu s ostatními rodiči, případně konzultovat vše, co vám přináší život s dítětem s jedním chromozomem navíc.
Program setkání nejmenších dětí „Láska v rukách" je proto možností, jak se svým dítětem navázat intenzivní vztah, jak přispět citlivě k jeho celkovému rozvoji, ale také příležitostí k příjemnému setkání s ostatními rodiči.
(Věruška Švejnohová, Kristinka Bejšáková)

 

Muzikoterapie pro batolata a předškoláky
Zveme Vás na Hudební hrátky s medvídkem, které jsou určeny malým dětem a jejich rodičům (prarodičům, starším sourozencům). Tato aktivita je pro děti velmi podnětná a přínosná a vychází ze spojení hudební výchovy s výchovou pohybovou. Obsahem Hudebních hrátek jsou jednoduché písně, hudebně-pohybové a rytmické hry, hra na rytmické hudební nástroje. Děti tak získávají své první zkušenosti s hudbou, zažívají pocity radosti a tvořivosti. Aktivně se můžou zapojit i mladší sourozenci!
(Jarmila Jermářová)

 

Orofaciální regulační terapie (ORT)
Orofaciální regulační terapie - ORT - je metoda určená dětem s Downovým syndromem. Vznikla v argentinském neurofyziologickém centru. Autoři - dr. Castillo Moralles a dr. Juan Bronto - ji v sedmdesátých letech vyvinuli pro děti s DS a následně aplikovali u dětí s mozkovou obrnou. V osmdesátých letech ve spolupráci s čelistními ortopedy vyvinuli speciální patrovou destičku, která stimuluje motoriku jazyka.
Cílem této techniky je lepší orientace jazyka v ústech, změna jeho polohy, aktivizace sání a polykání, úprava funkce žvýkacího svalstva. Současně normalizuje svalové napětí, uvolněním čelistí se zmírňuje skřípání zubů, ovlivňuje se atypický akt polykání a vzájemná poloha hlavy a čelistí. Tím se také upravuje a stimuluje dýchání, což má velký význam pro rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj. Z hlediska komunikačních schopností ORT ovlivňuje především foneticko-fonologickou rovinu jazyka, protože dochází k úpravě anatomických poměrů v ústní dutině. Po uplatnění ORT je vytvořen mimořádně „příznivý" terén pro navazující logopedickou pomoc, která zpětně fixuje výsledky ORT a zesiluje její efekt.
ORT neléčí všechny problémy najednou - volí se priority, zvažuje se, co je v daném okamžiku pro dítě nejdůležitější - zda např. přijímání potravy, nácvik dýchání nosem, problémy spojené s pohybem, jemnou motorikou, zvýšené slinění nebo řečové či psychologické problémy.
(Eva Matějíčková)

 

Další důležité informace:
1) Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti i neúčasti nejpozději do 8. 2. 2017 na email marie.klis@seznam.cz !
2) Účastnický poplatek pro členy Společnosti činí 50 Kč za setkání.
3) Protože setkání probíhá od 9 do 14:30 hodin, připomínáme, že jakékoliv dobroty, ať už sladkého nebo slaného charakteru, jsou vítány!☺
4) Pokud byste snad již nechtěli být dále o aktivitách informováni, požádejte prosím o vyřazení z evidence skupinek. Děkujeme.


Moc se na Vás a Vaše dětičky těšíme a doufáme, že dorazíte v hojném počtu!
Za tým organizátorů:
Miluška Stará
rodina Kliśova

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ