obr4share

Aktuality

Down Syndrom

Členský příspěvek Společnosti, předplatné Plus 21

Chcete-li se stát členy Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, je celoroční členský příspěvek 450,- Kč, a to včetně předplatného časopisu Plus 21. Plné členství opravňuje k přednostnímu zařazení na terapie, rekondiční pobyty, účast na celostátních setkáních s odborným programem a dalších akcích za dotované ceny. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte s DS bez lomítkové části s předřazenou číslicí 1. Vzor: dítě s rodným číslem 085723 / XXXX má VS 1085723.

Předplatné Plus 21 - rodiče a pěstouni

Pokud nebudete využívat aktivity o.s. výše uvedené a požadujete pouze zasílání Plus 21, ale současně jste rodiči nebo pěstouny dítěte s DS, je cena předplatného 150,- Kč. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte s DS bez lomítkové části s předřazenou 1 (viz vzor v bodě 1).

Předplatné Plus 21 - ostatní

Ostatním předplatitelům časopisu Plus21, kteří nejsou rodiče/pěstouni dítěte s DS

Předplatné časopisu je ve výši 150,- Kč, pokud nedostáváte povinný, autorský, nebo věnovaný výtisk. Jako variabilní symbol uveďte aktuální rok s přiřazenou číslicí 21 (např. pro rok 2012: 201221), jako specifický symbol doporučujeme uvést Vaše rodné číslo bez lomítkové části, nebo IČO v případě organizace. Platbu prosíme uhradit na číslo účtu: 110276091/2010.

 

Anna Kopecká

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ