obr4share

Aktuality

Down Syndrom

Nový Plus 21 (2/2014)

V  červencovém  vydání našeho časopisu Plus21 se  v návaznosti na letošní téma Světového dne Downova syndromu v odborné části věnujeme zdravotní péči o mládež a dospělé s DS. Jedná se sice o překlad původní publikace W. Storma - německého lékaře a otce dítěte s DS, základní postuláty článku ale v mnohém platí i v České republice. V článku najdete také přehlednou  tabulku o vrozených a získaných  zdravotních komplikacích osob s DS.

Na dalších stránkách je ohlédnutí  za akcemi, které proběhly ke Světovému dni DS v různých městech ČR a připomínka  aktivit naší pražské Společnosti Downsyndrom CZ. Seriál o cizojazyčných rodinách žijících v Česku pokračuje i v tomto čísle - představuje se vícedětná rodina s tatínkem ze Sýrie a maminkou Češkou.

„Událostí jara"  byla pro naší „downsyndromovou" komunitu brněnská premiéra původní divadelní  inscenace „Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!", která vznikla na motivy textů autorů s DS.  Na toto téma je v časopisu rozhovor s režisérkou J. Vrbkovou, mladou maminkou půlroční holčičky s DS, fotograficko-slovní koláž herců o představení (sestavila K. Trusková) a recenze premiéry z pera teatroložky E. Poláčkové. Fotografie z inscenace tvoří tentokrát vnitřní strany obálky.

V neziskovém sektoru se nepohybujeme osamoceně, ale rozvíjíme spolupráci s dalšími uskupeními, jejichž klienti jsou našimi klienty a naopak. Číslo tak zpestřují  články o činnosti  sdružení Ramus  a informace ze společnosti SIMP, včetně úvahy na základě osobní zkušenosti o životě nejen lidí s DS v jiné kultuře, konkrétně v exotické Barmě. 

V  rubrice Doporučená literatura je tip na první český překlad ucelené monografie Feuersteinovy metody. Překlad je dílem lektorky FIE a ředitelky společnosti COGITO PhDr. V. Pokorné.

Z příspěvků našich mladých přátel s DS jsou v čísle úvahy M. Sprinzlové a J. Šedého.

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ