obr4share

Aktuality

Down Syndrom

Podzimní pedagogické semináře se blíží

Jako každoročně je i letos podzim sezónou seminářů ke specifickým pedagogickým metodám, které pořádáme pro rodiče, pedagogické pracovníky a další odbornou veřejnost. Zde je jejich seznam a v případě Vašeho zájmu si můžete rovnou stáhnout přihlášku. Garantem seminářů je Mgr. Naďa Kafková

 

vázané čtení se specifickým vyvozováním hlásek
POZOR! SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN!

Více informací najdete zde.

16. října 2014 (8:00-16:00)
Metodický seminář pro rodiče, učitele a asistenty integrovaných dětí, učitele speciálních škol a pracovníky speciálně pedagogických center

Předností výukové metody vázaného čtení podle Mgr. Ladislavy Pacltové je to, že ji lze aplikovat v rámci individuálního přístupu k žákovi, bez ohledu na to, jakých učebnic a postupů je ve třídě využíváno. Pořadí nacvičovaných hlásek a písmen lze přizpůsobit sledu výuky v dané třídě. Díky této metodě se děti učí vyvozovat hlásky a číst se správnou výslovností a  porozuměním textu od samého počátku, což u nich vyvolává o čtení větší zájem a tím i rychlejší pokroky.
Vzdělávací program je akreditován MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Účastnický poplatek je 850,- Kč, v ceně jsou zahrnuty metodické materiály, pitný režim a drobné občerstvení. Podrobnosti a přihlášku si můžete stáhnout zde:

Přihláška na seminář Vázané čtení Přihláška na seminář Vázané čtení
232,50 kB

Výuka matematiky metodou „Yes We Can" - Dokážeme to! - pro děti s mentálním handicapem

27.- 28. října 2014
Metodický seminář je pro učitele a asistenty integrovaných dětí, učitele speciálních škol a pracovníky speciálně pedagogických center.

Metoda je založena na počítání na prstech. Vychází ze systému použití prstů pro počítání zleva doprava. V rámci číselných řad do deseti vede vzestupné počítání ke sčítání a sestupné počítání k odčítání. Rozklad čísel a analogie umožňují řady postupně rozšířit do sta.
Vzdělávací program je akreditován MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Účastnický poplatek je 1 750,- Kč, v ceně jsou zahrnuty metodické materiály a drobné občerstvení. Podrobnosti a přihlášku si můžete stáhnout zde:

Matematika krok za krokem

20. listopadu 2014 (8:00-16:00)
Metodický seminář pro rodiče, učitele a asistenty integrovaných dětí,učitele speciálních škol a pracovníky speciálně pedagogických center.

„Matematika krok za krokem" je netradiční, ale osvědčená metoda vycházející z dlouholetých zkušeností holandské lektorky Netty Engels s výukou dětí s Downovým syndromem i jiným typem mentální retardace. Jedná se podrobně propracovaný systém výuky matematiky s využitím mnoha pracovních listů a specifických pomůcek (aritmetická pravítka, stovkové tabulky a podobně).
Vzdělávací program je akreditován MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Účastnický poplatek je 850,- Kč, v ceně jsou zahrnuty metodické materiály, pitný režim a drobné občerstvení. Podrobnosti a přihlášku si můžete stáhnout zde:

Všechny semináře pořádá Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem ve svých prostorách Společnosti (Vybíralova 969, Praha 9 - Černý Most).

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ