obr4share

Aktuality

Down Syndrom

Otevíráme psychoterapeutickou skupinu pro rodiče

„Aby děti mohly být šťastné a spokojené, potřebují šťastné, spokojené a zdravé rodiče"


Psychoterapeutická skupina pro rodiče dětí s Downovým syndromem bude probíhat pravidelně 1x za měsíc, v délce 90 - 120 minut (domluva termínu dle možností účastníků) pod vedením PhDr. Lenky Filípkové, a PhDr. Luďka Vrby.  

 

Nabízíme pomoc a podporu rodičům, kteří v rodině vychovávají dítě se speciálními potřebami. Hlavním cílem je zabránit vzniku psychických onemocnění, která přicházejí ve složitých životních situacích a podpořit zdravý psychický proces, tak aby se dařilo zpracovávat bolesti, starosti a negativní zkušenosti a nacházet klid, pohodu, energii i radost.

 

Pracujeme metodou skupinové psychoterapie. Terapeuti vytvářejí a zajišťují bezpečný intimní prostor, kde lze necenzurovaně a otevřeně projevit vlastní pocity, sdílet je, porozumět jim. Členové skupiny mají možnost sebevyjádření, od dalších členů skupiny, získávají jejich reakce, získávají postupně větší porozumění sobě samým, rozšiřují své schopnosti porozumět druhým, naslouchat, vciťovat se, zpětné reakce od ostatních je pak mohou posilovat či mohou opravovat jejich vlastní mylné vnímání skutečnosti.

 

Témata přinášejí do skupiny její účastníci. Zpravidla se týkají životních procesů jako narození dítěte, zdraví, výchova a vzdělávání, celoživotní perspektiva. Jde o intimní pocity účastníků v kontextu osobního vnímání, partnerského soužití, rodinného systému, okolí. Terapeuti dbají na dodržování pravidel (prostor a čas, důvěrnost všech sdělení), sledují tok skupinových dějů a mírně ho usměrňují tak, aby bylo zabezpečeno prostředí pro sdělení čehokoliv, v případě potřeby zasahují do dění tak, aby bylo více srozumitelné, aby všichni členové měli stejnou možnost pro sebevyjádření či získání odezvy.

 

V případě Vašeho zájmu docházet do skupiny, se ozvěte na e-mailovou adresu Lenky Filípkové. Sdělíme Vám podrobnosti a zodpovíme Vaše eventuální dotazy.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ